Els pares han de seleccionar i valorar adequadament la idoneïtat dels videojocs en funció de l’edat recomanada, tipus i contingut del joc, així com amb els gustos i potencialitats del xiquet. Són els adults els que han de controlar i limitar el temps d’ús dels videojocs, sense abusar del temps que se’ls dedica, al mateix temps que han d’oferir alternatives d’un altre tipus d’oci (activitats a l’aire lliure, cine, esport, jocs de taula…).

A l’hora d’adquirir un videojoc,
és necessari comprovar que
l’etiquetatge i les instruccions del
joc vinguen en un idioma del qual
es tinga domini suficient per a
poder obtindre sense dificultat la
informació relativa al contingut,
així com sobre les instruccions
pràctiques per al seu funcionament.

S’ha d’intentar que la videoconsola
o ordinador amb què juguen els
menors estiga situada en un lloc
comú de la casa, en compte de
situat en la seua pròpia habitació.
D’esta manera, els pares podran
estar més al corrent del temps que
passa jugant amb estos i del tipus
de videojocs que utilitza, així com
comprovar que es complixen les
normes establides.

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació