VALORS PER A LA CONVIVENCIA

Publicado por Rosana | 23:28 | 4 comentarios »Pujol i Pons,E. Editorial Parramón. Barcelona. 2003 EDUCAR EN VALORS I APRENDRE A VALORAR


En aquest article us vull recomanar un llibre força interessant tant per pares/mares com pels educadors/es. En la nostra societat actual, si hi ha aspectes quotidiants i familiars que estan en decadència són els valors.
Tant els infants com els adolescents... han de créixer amb una bona base que els permeti aprendre a ser lo suficientment autònoms i responsables per saber afrontar, solucionar, etc. els problemes i situacions positivament, acceptar les frustacions,aprendre a valorar el que tenen , respectar als altres i assolir-ho correctament per saber conviure.
 Els nens des de ben petits aprenen per imitació, però a mesura que van crei-xent continuent fent-ho; és per això que la família ha de ser un bon model i ha de tenir molt clar i ésser conscients que aquestes actituds i conductes s´han d´ensenyar i corregir de petits. Tal com esmena la introducció d´aquest llibre,
 L´EDUCACIÓ DELS VALORS COMENÇA A CASA. “
 Cal que la transmissió dels valors comenci en edats molt primerenques, per la qual cosa és fonamental el paper que hi podrem exercir com a pares. Si som educadors de veritat, invitarem els nostres fills/es a ser feliços bo i respectant sempre la seva llibertat.” Aquest llibre vol ser una ajuda per a tots els pares/mares que han d´abordar la difícil tasca d´educar els seus fills/es. Hi ha uns contes i històries, seguit
d ´unes activitats per dur a terme amb la família.
I acaba amb frases com:
* Uns pares perfectes: Pobres fills!
* Uns pares que podrien fer-ho millor: Tots!
* Uns pares que s´han equivocat: Normal
!* Uns pares que han perdut l´esperança: MAI!
“ La confiança en un mateix és el primer secret de l´èxit” (R. Emerson). “
 El nostre caràcter és el resultat de la nostra conducta ”( Aristòtil, filòsof ) 

Leonor Garcia Alonso. Mestra i Postgrau en Psicologia Clínica
Infantojuvenil
Consultori Pediàtric

4 comentarios

 1. Ma Jesús // 15 d’octubre de 2010 a les 18:56  

  On es pot comprar el llibre?
  Saps si està disponible en alguna de les biblioteques públiques de Gandia?

 2. Rosana Suñer // 19 d’octubre de 2010 a les 22:47  

  Supose que s´´i.´´Es una editorial molt coneguda.

 3. Claudia // 21 d’octubre de 2010 a les 8:00  

  No esta en mi ciudad, pero como es pequeñita tienen pocos libros de calidad. Cuando me aseque a Barcelona lo miro

 4. bea // 2 de novembre de 2010 a les 13:00  

  hola, estem fent una prova. sóc Bea