L’aparició de pel.lícules 3D al cinema, televisors 3D i fins i tot la nova

Nintendo 3DS, estan adquirint una nova dimensió, “ la detecció de

problemes visuals no diagnosticats”.
 
Què necessitem per poder veure en 3D sense 

dificultat ?

Necessitem una bona binocularitat, açò vol dir dos ulls treballant 

alineats,amb un bon sistema d’enfocament, de convergència i de 

mobilitat, combinant les imatges percebudes per ambdós ulls, en una 

imatge única, nítida,confortable i tridimensional.

Què passa si això no és així ?


Al veure imatges en 3D :o No percebirem la profunditat de la visió 

 estereoscòpica o tridimensional o Tindrem simptomatologia amb 

marejos,nàusees, borrositat,mal de cap…o Molèsties als ulls mentre 

vegem 3D o després o Visió doble Si detectem algun d’aquests 

símptomes, hem d’anar a l’òptic-optometrista a revisar no només la 

nostra graduació i agudesa visual, sinó la nostra binocularitat, en tots 

els seus aspectes ja que aquests no sols van a causar molèsties al veure 

imatges 3D, sinó probablement estiguen causant també problemes: o

la lectura (fatiga, salts de paraules, línies, baixa comprensió lectora…) o  
en el treball amb ordinador ( fatiga, mal de cap …).

La detecció d’aquests problemes ens va a portar 

a buscar solucions com:

o L’ ús de correcció amb ulleres o lents de contacte si existeix un 

problema refractiu.

o Teràpia visual si s’ha de millorar el treball conjunt d’ambdós ulls.

La teràpia visual, reeduca ulls i cervell per treballar de forma més eficaç.

Milva Lorente
Óptic-optometriste
Col.legiada 3266
ÓPTICA

0 comentarios