Principio del formularioL'educació dels xiquets es basa en dos vessants: l'escolar i la familiar. Per tant, la coordinació d'aquests dos elements, representats principalment pels professors i els pares, és fonamental per al seu desenvolupament. 

Vegem com poden col·laborar els pares:

1.1. Participació individual

La participació individual es basa en la relació entre els pares i el professor o entre pares i fills i pot tenir les següents formes:

 - Tutories: Són trobades entre pares i professors per arribar a acords referents a forma de treball i objectius educacionals.

 - Entrevistes individuals: Es centren en problemes i aspectes concrets del xiquet.


- L'ajuda dels pares en el treball escolar: És fonamental la col·laboració dels pares a casa  controlant o supervisant el compliment de les obligacions escolars, però mai han de realitzar la tasca que correspon al fill.

1.2. Participació col·lectiva

Una altra manera de participació  en què es tracten aspectes més generals, ja siguin de l'organització i gestió de les escoles o del procés educatiu. En aquest aspecte podem destacar:

- Els Consells Escolars: Estan centrats en la gestió del centre educatiu. Els pares que hi participen representen a les famílies i són elegits mitjançant votació.

- Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes: Associacions que organitzen activitats culturals, esportives o festives, i a les que tots els pares dels escolars poden pertànyer.

- Altres formes de participació: Com les reunions de pares i mares, participació en activitats extraescolars, conferències i xerrades, etc.

Sra. Trinitat Aparicio Pérez
Psicòloga clínica. Psicòloga escolar
Universitat de Granada

1 comentarios

  1. Ma Jesús // 23 de setembre de 2011 a les 8:26  

    Què bé Rosana que has publicat aquest post!
    Pareix un tema del que tots sabem molt, però quan ho veus escrit et fa reflexionar fins a quin punt estàs implicat com a pare o mare en l'educació dels teus fills.

    Si ens pregunten tots (o la majoria) diríem que ens impliquem al 100%, però quan reflexiones sempre trobes algun aspecte que cal millorar.
    Gràcies de nou, per ajudar-nos a prendre conciència!