Inteligència emocional

Publicado por Ma Jesús | 22:23 | 1 comentarios »L'etapa escolar és un període determinant en la nostra vida. Educar per a les emocions suposa un important paper en la millora de les relacions humanes, en la creació de relacions sòlides i, en última instància, en una major qualitat de vida amb més coneixements i competències emocionals           .

Les emocions influeixen en tots els aspectes de la nostra vida. L'escola pot ser un bon lloc on aprendre a gestionar-les mitjançant el desenvolupant de competències emocionals, entre les quals destaquem: 

1. La consciència emocional
El desenvolupament d'aquesta competència permet conèixer millor les emocions, tant les pròpies com les dels altres. Aquesta competència es pot desenvolupar en el context escolar creant activitats que permeten: 
Observar les emocions i reaccions, tant pròpies, com les dels altres                                                           .
Comprendre la diferència entre pensament, acció i emoció                                                                     .
Desenvolupar la comunicació i la utilització del llenguatge verbal i no verbal en l'expressió de les emocions.
2. Control de les emocions
Aquesta competència permet respondre de forma adequada a les emocions. Cerca el difícil equilibri entre la repressió de les emocions i el descontrol. Així doncs, aquesta és la competència que ens permet bregar de forma adequada amb els pensaments negatius, com la frustració i la ira i, al mateix temps, desenvolupar relacions positives com l'empatia amb els altres. Aquesta competència es pot desenvolupar practicant el diàleg intern i el control de les situacions d'estrès, a través d'exercicis de meditació, respiració i relació                                                                      .

3. Autonomia emocional
Desenvolupar l'autonomia emocional permet ser menys vulnerable al mitjà que ens envolta, fomentant estats positius com l'autoestima, l'autoconfiança i la responsabilitat personal                                            .
L'escola ha de ser un espai per al desenvolupament d'aquestes competència, perquè el benestar i la qualitat de vida fonamentats en la reflexió prèvia a l'acció, en la comprensió del proïsme i les seues emocions, en l'enteniment i la *autoconciencia basats en la comprensió, l'expressió i la valoració de les pròpies emocions, siguen cada vegada més freqüents.

*Goleman (1995) defensa que l'aprenentatge ha de desenvolupar a l'individu de forma integral, educant per al desenvolupament de l'intel·lecte i l'emoció. Sota la perspectiva d'una educació per a la ciutadania, l'escola no pot oblidar el desenvolupament de les competències inherents a la intel·ligència emocional.

Saber què és la intel·ligència emocional i quines competències s'han de treballar en l'espai escolar pot ajudar als professors a conèixer i comprendre millor als seus alumnes i, al mateix temps, a desenvolupar espais pedagògics lliures de conflictes.


1 comentarios

  1. Rosana // 2 d’abril de 2012 a les 22:43  

    Aquest és una aspecte dels més importants a tenir en compte quan tenim alumnes que no controlen els seus impulsos.Aquells alumnes amb problemes de conducta.De vegades educar des de les emocions és la clau per obtenir bons resultats.