Aprendre a pensar

Publicado por Ma Jesús | 22:02 | 0 comentarios »


És fonamental que els xiquets es desenvolupen com éssers humans, i com a tals han d'aprendre a pensar.
En l'era de la tecnologia i la imatge en la qual vivim, són incomptables els estímuls rebuts que propicien una actitud intel·lectual passiva en els més menuts, acostumant-los a no reflexionar.
Pensar és comprendre, captar el significat del que s'escolta i es llig. Pensar és reflexionar, considerar un assumpte des de diferents punts de vista. Pensar és també formular opinions, idees, prendre decisions per un mateix.

Els nostres xiquets viuen en una època en la qual l'accés a la informació és quasi infinit, no obstant això existeix el risc que aquests xiquets siguen persones instruïdes però no "pensants". Poden aprendre's de memòria tots els versos de l'obra d'un poeta o les taules de multiplicar, però ser incapaços de meditar i resoldre un assumpte quotidià de la vida.
Per a ensenyar als xiquets a pensar és necessària la participació no solament dels educadors sinó també dels propis pares, en els quals ha de caure el gruix de la tasca.

A continuació t'oferim unes pautes i consells per a ajudar-te en aquesta labor.
La lectura, és essencial:  Un dels millors mitjos per a ensenyar a un xiquet a raonar és la lectura. La lectura juntament amb la conversa amb els altres és el que més idees li proporcionarà. Els contes els ajudaran a desenvolupar la imaginació, a pensar des d'altres perspectives.
     L'interès per la lectura es pot inculcar des de molt menut. Existeixen en el mercat una gran varietat de llibres per a bebés, com els llibres per al bany, sistemes multimèdia d'aprenentatge de la lectura, contes, llibres per a llegir i acolorir, llibres sobre diversos temes i fins i tot revistes infantils.

Consells per a fomentar el gust per la lectura:  És important que els llibres estiguen a l'abast de la seua mà, en el saló, en el bany, en la seua habitació.

 • Llig freqüentment als xiquets des que són menuts. 
 • Llig diferents llibres a la setmana i incrementa el nombre a poc a poc. 
 • Utilitza jocs amb lletres, paraules i abecedaris. 
 • Ensenya'ls a cercar llibres en les llibreries o biblioteques que s'adapten als seus gustos i a la seua edat.
 • Elogia al xiquet pels llibres que llig i reforça-li que siga conscient dels progressos que ha fet i de tot el que està aprenent. 
 • Compra-li programes multimèdia que reforcen la seua competència del llenguatge amb exercicis adaptats al seu grau de desenvolupament, no només en lectura, sinó en el llenguatge o ortografia. 
 • Mostra interès pels llibres que llig i pregunta-li que és el que ha après o quines coses han cridat la seua atenció. Fes-li preguntes sobre el conte que li estàs llegint, per exemple: Què creus que hauria de fer l'ós amb la mel que ha agafat?   Com pot eixir el cavaller del castell? Etc. 
 • Duu algun llibre per a llegir i aprofiteu els temps d'espera, quan aneu al metge per exemple. 
 • Anima al xiquet que llija als seus germans o familiars menors que ell. 
 • No oblides dur llibres com part de l'equipatge quan us aneu de vacances. 
 • Incita-li a llegir cartells o revistes infantils.