XERRADA PARES I MESTRES

Publicado por Rosana | 9:41 | 1 comentarios »


Enguany en el nostre col.legi la gran majoria del professorat formem part d'un seminari de treball de formació en noves tecnologies. 
Aquest seminari s'ha constituït amb l'ajuda del CEFIRE ( Centre de Formació del Professorat ) de Gandia, al que agraïm la seua col.laboració.

Mercedes Fuster, directora del CEFIRE va impartir una xerrada per a mestres i pares del nostre centre. sobre els perills i oportunitats que ens ofereix internet. 
Realment hem de dir que vam comptar amb un aforament d'unes 20 persones, que per a la magnitud del nostre centre és un grup molt reduït, però no obstant això la xerrada va estar molt interessant i al final vam disposar d'un temps per al debat, dubtes i experiències que ens ajuden en l'educació dels nostres fills i alumnes.
En l'assistència a actes formatius és on es demostra qui té realment interés en estar ben format, i en estar  al dia en tots els aspectes. 


També vàrem contar amb la presència de Joan Lluís Ferrer, assessor d'informàtica del CEFIRE,  que el passat més també va tindre una intervenció amb els alumnes de 5é i 6é de primària, al voltant del bon ús de les xarxes socials i d'internet en general.
Un dels materials que ens va recomanar Mercé és un llibre que ha editat la  Conselleria d'educació, i que podeu accedir  mitjançant el següent  enllaç:


L’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ocupa en l’actualitat una posició central en la vida quotidiana dels adolescents. 
Per a ells, aquestes tecnologies són el seu senyal d’identitat. Per aquest motiu un dels reptes més importants dels professionals de l’educació és, sense cap dubte, l’estudi de la relació que els menors establixen amb les TIC i l’impacte que tenen sobre el seu aprenentatge i sobre les seues relacions socials.
Aprendre sobre les TIC és un repte que afecta tota la societat. 
La Conselleria d’Educació, sensible a això, presenta el llibre Bones pràctiques TIC dirigit a pares i mares, tutors, docents, familiars i, en general, a qualsevol persona relacionada amb el procés formatiu dels menors, tant en l’aspecte humà com social, tècnic, cultural o professional.

 DECÀLEG PER AL BON ÚS D’INTERNET:
1. Ubicació de l’ordinador i temps d’ús
   L’ordinador és un element a compartir pels membres de la família i ha d’estar situat en una estança del domicili que no siga el dormitori dels fills o filles. Si per algun motiu fóra imprescindible que l’ordinador estiguera en el dormitori cal establir la norma de treballar-hi amb la porta oberta. En qualsevol cas, no és convenient que els xiquets i xiquetes disposen en la seua habitació d’ordinador amb connexió a Internet.
    Acordar a nivell familiar un programa sobre l’ús de l’ordinador, en el qual tots els membres de la família hagen participat i consensuat.
2. Compartir Internet amb els menors
   Utilitzar Internet en família amb els menors i aprofitar eixes situacions per a inculcar-hi l’esperit crític. Animar-los perquè informen les persones adultes de tot allò que els faça sentir incòmodes, els resulte ofensiu i/o desagradable.
3. Respecte i educació
    Els menors han de tindre clara la diferència entre el que és correcte i el que no ho és, relacionat amb l’ús d’Internet i la comunicació o interrelació que se’n puga derivar. Cal fomentar la interacció respectuosa amb altres persones quan estan en línia. Els valors i principis han de ser els mateixos que en la relació personal directa.
4. Confidencialitat i protecció de la identitat
    Els menors no han de proporcionar mai informació personal i, en cas de dubte, han de consultar els pares, mares o el professorat. En aquells servicis web que requerisquen un nom d’usuari, cal donar indicacions respecte d’això, intentant que el dit nom no revele dades reals.
5. Comunicació amb altres pares i mares
   És important que els pares i mares dels companys i companyes del col·legi i els amics i amigues utilitzen normes semblants amb els seus fills i filles, perquè no existisca un desfasament entre ells en estos temes. A este respecte, el col·legi té una tasca im­portant per mitjà de reunions i escoles de pares i mares, i donar directrius i/o normes d’aplicació general per a tot l’alumnat, en funció de les edats.
6. Baixades il·legals
    En línia amb el punt de Respecte i educació, és molt important fer saber als menors que cal respectar la propietat d’altres persones. El fet d’entrar en Internet no significa que tot ‘el que pille és meu’. Cal explicar que fer còpies il·legals del producte del treball d’altres equival a robar.


1 comentarios

  1. Anònim // 10 de desembre de 2010 a les 20:11  

    La xerrada de les xarxes socials va estar molt interesant.La llàstima va ser la poca gent que hi va anar.
    Vicent, pare de Sonia M.(1er B)