Deures de casa I

Publicado por Ma Jesús | 18:41 | 1 comentarios »


De vegades quan el temps que es dedica a la realització de deures escolars en casa, és molt llarg,  arriben discussions, enuigs i fins i tot  estrès en els membres de la família.  

Com evitar arribar ahí?
Els deures s'haurien de fer en un temps prudencial, de forma que  done temps per a jugar i per a fer després alguna activitat esportiva o lúdica.

En Educació Primària els deures haurien d’oscil·lar entre els 30 i 60 minuts, oscil·lació que normalment reflectiria la diferència entre els alumnes de primer i de sisè curs. 
Aquest temps es pot vore incrementat per treballs especials o per  no haver acabat les feines de classe. 

 Com a norma general els pares hauríem de:
• Revisar l’Agenda cada dia.
• Controlar que els nostres fills han apuntat el deures a l’Agenda i que la retornen a l’escola.
• Controlar que els nostres fills tornen a escola amb els deures fets i acabats.
• Contactar amb el tutor en cas de dificultat dels nostres fills per acabar els deures.
• Estimular-los per a que dediquen un temps diari a la lectura. En els cursos de primer i segon aquest temps és ineludible, ha de comptar amb l’ajuda dels pares,i podríem estipular-ho en uns 15 minuts.  En el cas de xiquets de segon i tercer cicle hauria d’esser una lectura més per plaer i es farà en un moment de tranquil·litat i relax. Com a mínim s’hauria de llegir 15-20 minuts diaris.

Però sempre és important que "els estudiants sàpiguen que ells són els primers responsables dels seus deures"
1 comentarios

  1. Rosana // 8 de novembre de 2011 a les 23:13  

    Aquestos si que són bons consells.
    Espere que siguen útils per a totes les persones que visiten el blog.