ESCOLA  DE  PARES 2.011-2.012


Dilluns  12 de desembre
Dues sessions: A les 15 hores i a les 19 hores.
L’AMPA oferirà servei de ludoteca durant la xerrada de les 7hores,  si  s’ha  sol·licitat  amb antelació.

 Xerrada:   L’atenció

Ponent: Mª Pilar Sánchez Espejo
-Psicólogo  Clínico-                                                  Colegiada   nº 4397


·       Què és l’atenció.
·       L’atenció a diferents edats.
·       Atenció i memòria.
·       Com podem ajudar els pares/mares.
·        Problemes de conducta: Estan cridant la nostra atenció? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sol·licitud de ludoteca 
(Omplir i tornar el més ràpidament possible, en la bústia de l’AMPA, entrada de l’edifici principal)

Nom pare/mare........................................................................................................., sol·licite i autoritze l’assistència a l’aula ludoteca el dia 12 de desembre, durant la durada de la xerrada de l’escola de pares.
Nom del fill/a.......................................................................Curs.....................Grup.................
Nom del fill/a.......................................................................Curs.....................Grup.................

Signatura