El claustre del nostre centre s’ha plantejat enguany nous reptes constituint un seminari de treball” Es TIC a l’escola” comptant amb l’assessorament d’especialistes en matèria de noves tecnologies per poder utilitzar les ferramentes que tenim amb els nostres alumnes amb la intenció d’oferir un ensenyament de qualitat.LLiureX és una distribució Linux que utilitza l’entorn d’escriptori GNOME.
Realitzat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, el seu objectiu principal és la introducció de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació ( TIC ) basades en software lliure en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

L’educació  està canviant  i els interessos dels alumnes, que ara són, natius digitals també estan canviant. Les tecnologies són una ferramenta però som els mestres els que amb una formació adequada posarem eixa ferramenta en marxa.