Reflexions al voltant del paper de la família en l'educació dels fills.
"En la família no hi ha democràcia"