Un dels tòpics més estesos entre les persones és, parlar de quant i com ha crescut el nostre o el vostre fill o filla.
Quan es parla entre pares i mares de com està canviant el nostre fill, no només ens referim a l'aspecte físic. Pot ser aquell que més ens ocupa i més ens preocupa, siga la seua evolució psíquica: Caràcter, gustos, reaccions, manera de parlar,.....

De vegades,  alguna cosa ens estranya molt, molt,  fins a l'extrem de buscar ajuda en persones de fora de l'àmbit familiar, i moltes, per no dir la majoria de les vegades, eixos canvis que notem en els nostres fills, són característiques comunes a la gran majoria de nens de  la mateixa edat. 
Són característiques propies de cada etapa evolutiva per les que tots passem, per tal d'anar passat de bebés fins a persones adultes.
  
Coneixeu eixes etapes evolutives?
Les voleu saber?
Us interessa?

Sí és així, escriviu-ho en "comentaris" (Està dalt de cada post, al costat del títol)
Si ens adonem que és un tema que us agradaria coneixer, ho publicarem  ací, d'una manera molt  amena i clara.

1 comentarios

  1. Rosana // 5 de febrer de 2010 a les 19:09  

    Seria interessant que es publicaren algunes coses bàsiques de psicologia evolutiva....