El desenvolupament de la visió, està molt lligat al desenvolupament motor.

Quan naixem, el nostre sistema visual es inmadur, està poc mielinitzat i a més a més no té experiències  prèvies per entendre el que veu.

La retina, va madurant de la perifèria al centre, a la zona macular que ens dona la informació del color, del detall…
Les experiències motrius que el nadó anirà tenint al poder-se voltejar, arrossegar, gatejar, al ser capaç de seure per alliberar les sues mans i així poder explorar els objectes amb molt més detall, i per últim, el poder posar-se de peu, amb el que arriba a la conquesta del dalt i baix, davant, darrere i posteriorment al coneixement dels dos costats del seu còs, dreta i esquerra amb els que aconsegueix ja ser el centre de tot el seu espai, el punt zero des d´on va a entendre on estan les coses.

L’etapa del gateig és fonamental per madurar la coordinació entre els seus ulls, les seues oïdes i els seus dos hemisferis cerebrals ja que aquest moviment contralateral activa la comunicació inter-hemisfèrica mitjançant el cos callós, es tambè el moment en que s’acaba d’afinar l’acomodació i la convergencia, al anar canviant la mirada lluny-prop i tambè el xiquet apren a valorar millor les distàncies.

Per això es molt important que els xiquets tinguen l’oportunitat i l’espai suficient per menejar-se, i no botar etapes del seu desenvolupament que són les que fan madurar el seu sistema nerviós.

Tot açò que el xiquet ha anat emmagatzemant com experiències motrius i sensorials, ho unirà a la visió ja que aquesta es relaciona amb tots els sentits i així a partir dels 5 o 6 anys, la visió adquirirà el paper de sentit pilot de l´organisme i d´ell rebrà el 80% de la informació que li arriba.

El xiquet ja no necessitarà oldre, xuplar, tocar… els objectes, amb nomès veure`ls sabrà les seues propietats ja que tenen un banc de dades suficient per entendre el que està veient i relacionar-ho amb aprenentatges previs.

És també molt important revisar als nadons a qualsevol edad si hi ha alguna sospita d’un problema visual, i si no hi ha, a partir dels dos anys i anualment per anar controlant que el seu desenvolupament visual està madurant-se amb normalitat.


                                       Milva Lorente                                               
                                                        Óptic-optometriste
                                                        Col.legiada 3266

1 comentarios

  1. Rosana // 8 de gener de 2011 a les 0:09  

    Done les gràcies a Milva l'autora d' aquest article,a la que tinc el gust de conèixer personalment, també a Yolanda que ens ajuda proporcionant-nos idees i informació d'interés.