L'ordre no importa?

Publicado por Ma Jesús | 18:24 | 2 comentarios »Intenta llegir el següent text:

*Seogns estduis relaztiats per una Uivenrstiat Agnlesa, no imoptra l'odrre en el qual les llteres etigsuen ecsrites, l'uicna  csoa  imorptnat és que la pmriera i l'utlima lltera  esgutien esirctes en la psioció cocrreta.
La retsa poden etsar totalemnt mla i enacra pordàs llgeir sense pobrleems, pquere no lleigm cada lltera en si maetix snio cdaa paarula en un contxete.

Ací veiem una prova de com col·laboren els dos hemisferis del nostre cervell, a l'hora de llegir,  en el cas d'un bon lector sense problemes de lateralitat. 

En la lectura d'aquestes paraules desordenades, l'hemisferi esquerre interpreta les lletres i llig pròpiament aquesta, però l'hemisferi dret reconeix les paraules com un tot, com una imatge, per la qual cosa impedeix que el desordre en les lletres entorpisca la lectura. 

Els xiquets aprenen la paraula escrita com un tot, igual que aprenen la paraula parlada sense distingir quantes lletres la conformen o quants sons es combinen en pronunciar-la. Per açò el moment en el qual el xiquet aprèn a parlar és el moment idoni per a aprendre a llegir.

Aquesta experiència, en un lector normal, ens permet veure com podem llegir a la perfecció i sense dificultat aquest text. 
El cervell per a llegir, compara directament la imatge visual de cada paraula emmagatzemada en l'hemisferi dret amb el registre analític (so) d'aquesta paraula (hemisferi esquerre),  aquesta comparació entre so i imatge és possible gràcies a l'emmagatzenatge de milers de paraules en l'hemisferi dret.   A  aquest procés  li se  denomina la “ruta directa”.
* Voleu conèixer les característiques dels hemisferis del cervell?

Hemisferi esquerre
* Processa una cosa cada vegada
* Atén al detall
* Analitza el món a trossos
* Lògic
* Li agraden les dades verificables en el món
* Pensa en termes d'informació
* Pensa linealment
* El pensament està orientat per regles i basat en coneixements previs
* Pensa convergentment, usant tot els llistat  per a crear informació
* Controla i orienta el llenguatge amb gramática i sintaxi
* Divideix i veu diferències en les dades, les analitza
* Sap com fer alguna cosa
* Disposa a esperar que les coses planejades es desemboliquen

Hemisferi dret
* Processa tot al mateix temps
* Simultani
* Mira la totalitat
* Junta les parts en un tot
* Analògic, comparatiu
* Obert als aspectes qualitatius del món sense limitació
* Pensa emotivament
* Pensa en termes d'imatges i globalitats
* Holístic
* Pensa divergentment, usant l'anterior per a generar noves idees i informació
* Habilitat limitada amb el llenguatge, respon al mateix com un tot

* Quin predomina més en tu?
 


Font: Loduforum

2 comentarios

  1. Rosana // 8 de gener de 2011 a les 20:47  

    És increible!

  2. Yolanda // 9 de gener de 2011 a les 18:52  

    L'article està genial.Però de vegades els nens no aconsegueixen tindre totes les zones del seu cervell correctament connectades i apareixen problemes visuals, entre altres. Hi ha una pàgina web que explica estos problemes a nivell de visió global i com es poden millorar: www.siodec.org