PASOS PER A CONSOLIDAR UN HÀBIT DE TREBALL A CASA
(BLECHMAN, E.A.: Cómo resolver problemas de comportamiento en la escuela y en casa. Ed. CEAC, 1990)
En moltes ocasions, el fracàs escolar està provocat perquè no hi ha un bon hàbit de treball a casa. Per això, aquests consells són interessants per establir i consolidar aquest hàbit.
Quan utilitzem aquest procediment?
- Si al xiquet/a té dificultats per posar-se a fer els deures sense haver de recordar-li-ho.
- Si no s’està satisfet amb les tasques que fa en casa l’alumne.
- Si els xiquets es distrauen excessivament amb la televisió, l’ordinador o altres jocs.
Pasos a seguir
1.- Limitar l’ús de la televisió
- Reduir el nombre de televisors de la casa.
- Deixar de veure la TV mentre es menja
- Seleccionar els programes i les hores en què es veu la televisió.
2.- Fer la lectura més important que la TV.
- Portar als xiquets/es habitualment a la biblioteca pública.
- Traure llibres tant per als pares com als xiquets.
- Fer de la lectura conjunta de pares i fills, una tradició familiar.
3.- Establir una hora per fer els deures en casa.
- Triar la mateixa hora cada dia per a que el xiquet/a faça els deures o per llegar.
- Establir la duració de l’hora de deures en funció del curs i les necessitats particulars del xiquet.
4.- Escollir un lloc adequat per fer els deures.
- Buscar un lloc silenciós, còmode i aïllat.
- Disposar els materiasls necessaris.
5.- Explicar al xiquet el pla previst
- Explicar-li per què s’ha pres aquesta decisió.
- Explicar-li els avantatges que tindrà fer “una bona hora” de deures.
6.- Realitzar alguna activitat tranquil·la durant l’hora de deures del xiquet que li servisca com a model: llegir, escriure…
7.- Recompensar al xiquet quan haja tingut “una bona hora” de deures. Permetre-li veure la televisió o realitzar alguna altra activitat agradable.
8.- Fer un seguiment regular del pla per a introduir els ajustaments necessaris.

1 comentarios

  1. MCarmen // 9 de març de 2011 a les 22:03  

    me perece estupendo voy aprovar tu consejo